Ga naar de inhoud
Home » Materiaal » Het oude Egypte

Het oude Egypte

  Het Oude Egypte is een van de oudste beschavingen ter wereld. Het was gelegen in het noordoosten van Afrika, langs de oevers van de rivier de Nijl. De oude Egyptenaren stonden bekend om hun indrukwekkende bouwwerken, zoals de piramiden en de Sphinx.

  De Egyptenaren geloofden in veel goden en godinnen. Ze hadden een polytheïstische religie, wat betekent dat ze meerdere goden aanbaden. Een van de bekendste goden was Ra, de zonnegod. Ze bouwden prachtige tempels om hun goden te eren en brachten vaak offers aan hen.

  De Nijl was van vitaal belang voor de oude Egyptenaren. Elk jaar overstroomde de rivier en zette vruchtbaar slib af op de oevers, waardoor het land zeer geschikt was voor landbouw. De Egyptenaren ontwikkelden geavanceerde irrigatiesystemen om water naar hun velden te leiden en gewassen zoals tarwe en gerst te verbouwen.

  De farao was de heerser van het Oude Egypte en werd beschouwd als een goddelijke figuur. Hij had veel macht en controle over het volk. De farao’s werden begraven in enorme piramiden, die dienden als hun laatste rustplaats en als een symbool van hun grootsheid.

  De oude Egyptenaren hadden een complex schriftsysteem dat hiërogliefen werd genoemd. Deze hiërogliefen werden geschreven op papyrusrollen of gegraveerd in stenen. Alleen enkele mensen konden lezen en schrijven, zoals priesters en machtshebbers.

  De Egyptenaren hadden ook een sterke focus op het leven na de dood. Ze geloofden dat er een hiernamaals was en dat ze hun lichaam moesten behouden voor het leven na de dood. Daarom ontwikkelden ze technieken om lichamen te mummificeren, zodat ze goed bewaard bleven.

  Vragen:

  1. Waar was het Oude Egypte gelegen?
  2. Wat waren enkele indrukwekkende bouwwerken van de oude Egyptenaren?
  3. Schrijf voor elke paragraaf een kopje van maximaal 5 woorden.
  4. Hoe aanbaden de Egyptenaren hun goden?
  5. Welk geloof hadden de oude Egyptenaren?
  6. Waarom was de rivier de Nijl belangrijk voor de oude Egyptenaren?
  7. Wie was de heerser van het Oude Egypte?
  8. Wat is het verschil met de heerser van bijvoorbeeld Nederland en de heerser van het Oude Egypte
  9. Hoe noemden de oude Egyptenaren hun complexe schriftsysteem?
  10. Waarom zouden alleen priesters en machthebbers kunnen lezen?
  11. Waarom was het behouden van het lichaam na de dood belangrijk voor de oude Egyptenaren?